Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu

ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz

 

Wzory wniosków

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną:
- online przez PIU Emp@tia

- online za pośrednictwem platformy EPUAP

 

W przypadku osób, które jednak wybiorą formę tradycyjną poniżej prezentujemy wzory wniosków:
Źródło: Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin (aktualizacja na dzień 29.06.2021 r.) do stosowania na bieżący okres a także na okres 2021/2022

Wnioski o świadczenia dla rodzin można pobrać jako załącznik (na dole strony MGOPS Susz) lub bezpośrednio z wyżej wymienionego linku (z portalu gov.pl).
Natomiast wnioski o DM/DE prosimy pobierać tylko z niżej wymienionych załączników.

1. Zasiłek pielęgnacyjny:
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO2. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY [...]3. Świadczenie rodzicielskie
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO4. Zasiłek rodzinny
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO
- OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY [...]5. Świadczenie wychowawcze
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO6. Dodatek mieszkaniowy
- WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego
- DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW
- ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH7. Dodatek energetyczny
- WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego8. Specjalny zasiłek opiekuńczy
- WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO9. Czyste Powietrze
- ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO


10. Dodatek węglowy
- wniosek o wypłatę dodatku węglowego
- oświadczenie o możliwości odbioru informacji dot. przyznania dodatku węglowego
- klauzula rodo - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w M-GOPS w Suszu w zakresie świadczenia „DODATEK WĘGLOWY"


11. Inne źrodła ciepła
- wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. oraz klauzula RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w M-GOPS w Suszu


Do wniosków o świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazową zapomoge z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, zasiłek rodzinny należy dodatkowo dołączyć następujące załączniki:
- 18_Pouczenie_dot_informowania_o_zmianach_w_sytuacji_rodziny
- 19_oswiadczenie


Do wszystkich wniosków należy dodatkowo dołączyć następujące załączniki:
- 20_KLAUZULA_RODO.pdf bądź 20_KLAUZULA_RODO.docx (jest to ten sam załącznik w różnych formatach).
 

Informujemy również, że wszelką korespondencję można umieszczać w skrzynce znajdującej się na budynku urzędu/mgops, przy wejściu od strony parkingu.

Załączniki:

20_KLAUZULA_RODO.pdf

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:09
(.PDF) - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu

20_KLAUZULA_RODO.docx

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:10
(.DOCX) - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu

19_oswiadczenie

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:08
Oświadczenie. Ten załącznik należy dołączyć do wniosków o świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazową zapomoge z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, zasiłek rodzinny.

18_Pouczenie_dot_informowania_o_zmianach_w_sytuacji_rodziny

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:07
Formularz ”Pouczenie dot. informowania o zmianach w sytuacji rodziny mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych/świadczenia wychowawczego – oświadczenie Wnioskodawcy”. Ten załącznik należy dołączyć do wniosków o świadczenia rodzinne, zasiłek pielęgnacyjny, jednorazową zapomoge z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, zasiłek rodzinny.

11_Inne źródła ciepła - wniosek + RODO

Utworzono dnia 22.09.2022, 08:46
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Klauzula RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w M-GOPS w Suszu (.PDF)

10_klauzula rodo - informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w M-GOPS w Suszu w zakresie świadczenia „DODATEK WĘGLOWY"

Utworzono dnia 25.08.2022, 10:01
(.PDF)

10_oświadczenie o możliwości odbioru informacji dot. przyznania dodatku węglowego

Utworzono dnia 25.08.2022, 10:01
(.PDF)

10_wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Utworzono dnia 25.08.2022, 10:01
(.PDF)

9_ZASWIADCZENIE_CZYSTE_POWIETRZE

Utworzono dnia 27.10.2020, 14:32
ŻĄDANIE WYDANIA ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU PRZYPADAJĄCEGO NA JEDNEGO CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

8_Specjalny zasiłek opiekuńczy

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:29
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO wersja: SR-4(7)

7_Dodatek energetyczny

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:06
WNIOSEK o wypłatę dodatku energetycznego

6_Dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 30.06.2021, 13:08
WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego

6_Dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 30.06.2021, 13:08
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

6_Dodatek mieszkaniowy

Utworzono dnia 30.07.2021, 09:37
ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

5_Świadczenie wychowawcze

Utworzono dnia 01.04.2020, 13:03
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

4_Zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:24
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHDOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH wersja: ZSR-05(5)

4_Zasiłek rodzinny

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:23
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO wersja: SR-1(7)

3_Świadczenie rodzicielskie

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:20
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO wersja: SR-7(7)

2_Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:15
OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O DOCHODACH SWOICH ALBO CZŁONKA RODZINY OSIĄGNIĘTYCH W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES ZASIŁKOWY, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E I ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 R. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH wersja: ZSR-05(5)

2_Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:14
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA wersja: SR-2(7)

1_Zasiłek pielęgnacyjny

Utworzono dnia 18.10.2021, 13:09
WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO wersja: SR-3(6)

Informacje

Liczba wyświetleń: 7287
Utworzono dnia: 01.04.2020
Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski
Dokument opublikował:
Michał Szałkowski
Dokument wytworzył:
Michał Szałkowski

Historia publikacji

  • 22.09.2022 08:46, Administrator
    Edycja załącznika: 11_Inne źródła ciepła - wniosek + RODO
  • 22.09.2022 08:46, Administrator
    Dodanie załącznika: Inne źródła ciepła - wniosek + RODO
  • 22.09.2022 08:44, Administrator
    Edycja strony: Wzory wniosków