Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/1) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu, ul. Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl;
  2. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszu został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób (adres: Józefa Wybickiego 6, 14-240 Susz, tel. 55 2787 995, e-mail: mgops@susz.pl);
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy;
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji;
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  7. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  8. podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność uwzględnienia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji;
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, tzn. żadne decyzje wywołujące wobec Pani/Pana osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

Nowy Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług...

09.07.2019

Nowy Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych...
czytaj dalej...

Nabór na opiekuna Specjalistycznych Usług Opiekuńczych.

24.06.2019

Nabór na stanowisko opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych               Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług...
czytaj dalej...

Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług...

28.08.2018

 Nabór na opiekuna do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   Charakter umowy:...
czytaj dalej...

Kierownik M-GOPS w Suszu ogłasza nabór na opiekuna do...

01.06.2018

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi   Charakter umowy: umowa-zlecenie  1. Nazwa i adres Zleceniodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy...
czytaj dalej...

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Asystenta rodziny.

10.03.2017

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszu informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny zatrudniona zostanie Pani Agata Wiśniewska, zamieszkała w Szymbarku.   UZASADNIENIE WYBORU Kandydatka spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu,...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 480154

Utworzono dnia: 19.04.2013

Dokument wprowadził:
Michał Szałkowski

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

25.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

01.06.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Nabór na stanowiska

19.04.2013, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Nabór na stanowiska