Film informacyjny skierowany do osób najbardziej potrzebujących, instruujący, co należy zrobić, aby móc otrzymać pomoc żywnościową w ramach Programu.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2018

 

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 – czerwiec 2019,  a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:   sierpień 2018 – czerwiec 2019

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Bank Żywności w Elblągu  [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL] na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
   
 2. Sposób kwalifikacji:
 • OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

 1. Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
 2. Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skład  zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: 

 

Lp. Produkt Przydział kg - Podprogram 2018
1 groszek z marchewką 3,6
2 fasola biala 3,6
3 koncentrat pomidorowy 1,6
4 buraczki wiórki 1,05
5 powidła śliwkowe 1,8
6 makaron jajeczny 4,5
7 makaron kukurydziany 0,5
8 ryż biały 3
9 kasza gryczana 1,5
10 herbatniki maślane 0,8
11 mleko UHT 7
12 ser podpuszczkowy 2,4
13 szynka drobiowa 3
14 szynka wieprzowa 2,1
15 pasztet wieprzowy 0,64
16 kabanosy wieprzowe 0,36
17 filet z makreli 1,7
18 cukier  4
19 miód nektarowy 0,4
20 olej rzepakowy 4
21 gołąbki w sosie pomidorowym 1,6

 

 1. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 2. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 3. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .
 4. Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposób dystrybucji  żywność do Banku Żywności w Elblągu ul. Stefczyka 7/8 , 82-300 Elbląg  tel. 55 6486611,

 mail.: bzelblag@wp.pl , następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej - Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

-------------------------------------------------------------------------------

 


PODPROGRAM 2018- Efekty realizacji

03.07.2019

PODPROGRAM 2018 – efekty (OPL) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu - realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym...
czytaj dalej...

Warsztaty POPŻ 2014-2020 czerwiec 2019

11.06.2019

W dniu 12.06.2019 o godz. 9:00 w Banku Żywności w Suszu ul. Józefa Wybickiego 9 odbędą się warsztaty ekonomiczne dla osób zakwalifikowanych do Programu Pomocy Żywnościowej. Podprogram 2018.
czytaj dalej...

Zmiany od dnia 1 października (POPŻ 2014-2020 Podprogram...

12.09.2018

Zmiana do Wytycznych Instytucji Zarządzającej dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w...
czytaj dalej...

PODPROGRAM 2017- Efekty realizacji

23.07.2018

PODPROGRAM 2017 – efekty (OPL) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu - realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym...
czytaj dalej...

Informacje na temat POPŻ 2017

23.07.2018

Informacje na temat podprogramu POPŻ 2017 zostały przeniesione do poniższej zakładki.   CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 –...
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 15280

Utworzono dnia: 14.11.2016

Dokument wprowadził:
Anna Skorczewska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

12.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

12.09.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

23.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

23.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

23.07.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

24.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

24.01.2018, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

09.08.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

27.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

27.04.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

28.11.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Bank Żywności

14.11.2016, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Bank Żywności